MobiXpress

【免費財經App】MobiXpress-APP點子

MobiXpress үйлчилгээ нь Мобикомын хэрэглэгч гар утсанд суурилсан цахим мөнгөний дансаа ашиглан бүх төрлийн төлбөр тооцоог түргэн шуурхай, найдвартай, цаг алдалгүй гүйцэтгэх үйлчилгээ юм.

Ухаалаг гар утсанд зориулсан MobiXpress аппликэшн нь харилцагч Танд хэрэглэхэд хялбар, энгийн бүтэцтэй цэсийг ашиглан MobiXpress үйлчилгээг авах боломжийг олгож байна.

Харилцагч Та аппликэшн руу өөрийн гар утасны дугаар болон MobiXpress үйлчилгээний вебээр нэвтрэх нууц үгээрээ нэвтрэн орж, Пин кодоо ашиглан дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой ба Таны гар утас интернэт холболттой байх шаардлагатай:

Үндсэн үйлчилгээ:

• Нэгж цэнэглэлт – Өөрийн болон бусдын урьчилсан төлбөрт дугаарыг нэгжээр цэнэглэх

• Мөнгөн шилжүүлэг –Гар утасны дугаараар мөнгө шилжүүлэх

• Худалдан авалт – MobiXpress үйлчилгээний таних тэмдэг бүхий худалдаа, үйлчилгээний газруудад гар утаснаасаа худалдан авалт хийх

• Билл төлөлт – Дараа төлбөрт хэрэглэгч ярианы төлбөрөө төлөх

【免費財經App】MobiXpress-APP點子

• Easy Pay – Хүссэн үедээ интернет, ярианы карт болон бусад хэрэглээний төлбөрөө төлөх

Бусад үйлчилгээ:

• Үлдэгдэл шалгах

• Сүүлийн 3 гүйлгээний мэдээлэл харах

• Пин код солих

【免費財經App】MobiXpress-APP點子

• ТАН код авах – ТАН код нь зарим нэр төрлийн худалдан авалтын үйлчилгээнд харилцагчийн гүйлгээг баталгаажуулах зорилгоор ашиглагдах нэг удаагийн нууц код

Нэмэлт боломжууд:

• MobiXpress үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн мэдээлэл авах

• Харилцагчдад бэлэн орлого, зарлагын үйлчилгээ үзүүлэх Төлөөлөгчдийн болон гар утаснаас төлбөр хүлээн авах Гэрээт хамтрагчдын байршил, хаяг, цагийн хуваарийг харах, тэдэнтэй шууд холбоо барих

• Үйлчилгээний зөвлөхтэй хүссэн үедээ холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

【免費財經App】MobiXpress-APP點子

• Аппликэшн ашиглах гарын авлагатай танилцах

Хэрвээ Та нууц үгээ мартсан бол өөрт ойрхон Мобикомын салбарт цахим үнэмлэх, гар утастайгаа ирж сэргээлгэх боломжтой.

Уг аппликэшн нь MobiXpress үйлчилгээг ашиглах бусад сувгуудтай адил найдвартай хамгаалагдсан.

【免費財經App】MobiXpress-APP點子

免費玩MobiXpress APP玩免費

免費玩MobiXpress App

MobiXpress APP LOGO

MobiXpress LOGO-APP點子

MobiXpress APP QRCode

MobiXpress QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-24