Moj prevoz

【免費旅遊App】Moj prevoz-APP點子

This app is in Slovenian language. The app was made during a Project Week 2013 on School Center Velenje, Slovenia, by Rok Lesjak.

Update 1.2

- Added support contact information

Update 1.1:

- Windows Phone 7.5 & 8 compatibility

【免費旅遊App】Moj prevoz-APP點子

- GPS location added

- improved places search

- crash fixes

Moj prevoz je aplikacija, namenjena iskanju prevozov znotraj Slovenije. Poiščeš si lahko prevoz oz. najdeš nekoga, ki gre v tvojo smer in tako prideš domov hitreje in prihraniš denar, kot pa če bi uporabil nek javen prevoz.

Aplikacija je nastala med projektnim tednom 2013 na Šolskem centru Velenje. Avtor aplikacije je Rok Lesjak.

【免費旅遊App】Moj prevoz-APP點子

Posodobitev 1.2

- Dodani kontaktni podatki za podporo

Posodobitev 1.1:

- Aplikacija je sedaj kompatibilna z Windows Phone 7.5 in Windows Phone 8

- Dodana GPS lokacija uporabnika

【免費旅遊App】Moj prevoz-APP點子

- Hitrejše iskanje krajev

- Izboljšana stabilnost aplikacije

【免費旅遊App】Moj prevoz-APP點子

免費玩Moj prevoz APP玩免費

免費玩Moj prevoz App

Moj prevoz APP LOGO

Moj prevoz LOGO-APP點子

Moj prevoz APP QRCode

Moj prevoz QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.2.0.0
App下載
免費
2013-02-102014-10-03