MyHRMIS Cuti

【免費個人化App】MyHRMIS Cuti-APP點子

Aplikasi MyHRMIS Cuti merupakan satu inovasi baharu yang dibangunkan oleh JPA di bawah Projek myGov Mobile MAMPU untuk membolehkan penjawat awam membuat permohonan cuti rehat, menyemak status cuti, menyemak kelayakan cuti, menyokong cuti dan melulus cuti melalui platfom mudah alih.

Fungsi-fungsi dalam Aplikasi MyHRMIS Cuti :

1. Kelayakan Cuti - Membolehkan penjawat awam membuat semakan kelayakan cuti tahunan pada tahun semasa

2. Mohon Cuti - Memudahkan penjawat awam membuat permohonan cuti rehat

3. Sokong Cuti - Memberi kemudahan untuk Pegawai Penyokong membuat semakan permohonan cuti dan menyokong cuti

【免費個人化App】MyHRMIS Cuti-APP點子

4. Lulus Cuti - Memberi kemudahan untuk Pegawai Pelulus membuat semakan dan seterusnya mempertimbangkan kelulusan cuti

5. Status Cuti - Membolehkan pegawai membuat semakan status permohonan cuti samada telah disokong dan diluluskan

Ciri-ciri yang terdapat dalam Aplikasi MyHRMIS Cuti

1. Pemakluman melalui emel – Pemohon boleh memilih untuk MyHRMIS Cuti memaklumkan melalui emel kepada Pegawai Penyokong bagi permohonan cuti yang telah dibuat.

2. Notifikasi oleh MyHRMIS Cuti - Pengguna akan dimaklumkan mengenai mesej transaksi semasa memohon cuti melalui telefon bimbit

【免費個人化App】MyHRMIS Cuti-APP點子

3. Kemudahan ingat No.KP dan Katalaluan

4. Kemudahan link ke MyHRMIS Profil

【免費個人化App】MyHRMIS Cuti-APP點子

免費玩MyHRMIS Cuti APP玩免費

免費玩MyHRMIS Cuti App

MyHRMIS Cuti APP LOGO

MyHRMIS Cuti LOGO-APP點子

MyHRMIS Cuti APP QRCode

MyHRMIS Cuti QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-23