NL Nieuws

【免費新聞App】NL Nieuws-APP點子

Het laatste nieuws uit diverse bronnen.

Nederlands nieuws, altijd actueel. Aangevuld met de laatste trends. Koppelingen met o.a. Twitter.

Ook lokaal nieuws direct beschikbaar. Zoek op plaats of ga direct naar het nieuws uit steden zoals: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Delft en Den Bosch.

Deze App kwam tot stand i.s.m. RSSHeadlines.

Momenteel melden gebruikers problemen met de Samsung Galaxy SII. We hopen dit in de volgende update opgelost te hebben. Heeft u ook problemen stuur dan een e-mail naar bas@w3masters, met het type toestel en de versie van android, die u gebruikt.

【免費新聞App】NL Nieuws-APP點子

免費玩NL Nieuws APP玩免費

免費玩NL Nieuws App

NL Nieuws APP LOGO

NL Nieuws LOGO-APP點子

NL Nieuws APP QRCode

NL Nieuws QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-19
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.1
App下載
免費
2011-07-272015-01-14