Nadrealisti - Sezona 1

【免費娛樂App】Nadrealisti - Sezona 1-APP點子

Koliko puta dnevno imate potrebu citirati nešto iz Top Liste Nadrealista? Eh - od sada ne morate citirati nego ih možete po potrebi pustiti :)

Ova aplikacija je Soundboard prve sezone hit serijala Top Lista Nadrealista, te pokriva poznate skečeve kao što su: Burek u Svemiru, Sejo i Seada, Ljepote Jadrana, Upoznajemo profesije, Fu-do itd.

Swipe lijevo-desno vam omogućuje prebacivanje između stranica/skečeva. Swipe dole-gore na stranici vam omogućuje da pregledate sve dostupne zvukove. Ukupno uključeno 365 zvukova! Ako vam se ova aplikacija sviđa, te ako želite pomoći da se sezona 2 i 3 što prije pojave - ne ignorišite reklame :)

Aplikacija je potpuno besplatna i vrlo jednostavna za korištenje!

Napomena - aplikacija je 11M veličine, te se preporučuje preuzimanje putem WiFi mreže. Od Android verzije 2.2 aplikaciju možete prebaciti na eksterni storage/SD karticu.

Komentari, prijedlozi, kritike i sugestije su dobrodošle.

【免費娛樂App】Nadrealisti - Sezona 1-APP點子

【免費娛樂App】Nadrealisti - Sezona 1-APP點子

【免費娛樂App】Nadrealisti - Sezona 1-APP點子

免費玩Nadrealisti - Sezona 1 APP玩免費

免費玩Nadrealisti - Sezona 1 App

Nadrealisti - Sezona 1 APP LOGO

Nadrealisti - Sezona 1 LOGO-APP點子

Nadrealisti - Sezona 1 APP QRCode

Nadrealisti - Sezona 1 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3
App下載
免費
1970-01-012015-03-09