Naruto Truyn Tranh

【免費體育競技App】Naruto Truyn Tranh-APP點子

naruto l mt cu b c m c tr thnh hokage ca lng Konoha,c Hokage phong n trong ngi mt trong 9 qui vt ca th gii : Cu v H ly.V cho cu l mt con qui vt, ko ai dm chi vi cuamp; V mun c tha nhn nn rt ph phch.Khi tt nghip trng ninja ln u tin cu c tha nhn v c mt ngi bn thn l Sasuke.hai nm sau, Sasuke ri b lng l i theo Orochimaru v mun t c sc mnh hn ngi, v dng sc mnh git ngi anh ca mnh.Naruto mun em Sasuke tr v, v v Kakashi ko trnh nn i theo Jiraiya mt trong tam nin truyn thuyt ca Konoha hc tp thm cch dng sc mnh.Sau hai nm tr v, Naruto 16 tui v c nhiu thay i V nhng kh khn nguy him cng t tng ln2 nm sau Sasuke trng thnh...v ng vi ci tn thin ti Uchiha cu h c Orochimaru tt nhin l lc hn ang b n ch ca tam lm yu nht v phong n hn trong ngi cu. Cu cng Suigetsu , Juugo v Karin thnh lp Mng x truy tm Itachi. Naruto Sakura Choiji Sai Ino Shikamaru Kiba Shino....cng dn tr thnh nhng ninja mnh m tr ct ca lng l. H h c 2 thnh vin Akatsuki. Cng nh Sasuke h c Deidara

【免費體育競技App】Naruto Truyn Tranh-APP點子

【免費體育競技App】Naruto Truyn Tranh-APP點子

【免費體育競技App】Naruto Truyn Tranh-APP點子

免費玩Naruto Truyn Tranh APP玩免費

免費玩Naruto Truyn Tranh App

Naruto Truyn Tranh APP LOGO

Naruto Truyn Tranh LOGO-APP點子

Naruto Truyn Tranh APP QRCode

Naruto Truyn Tranh QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-18