Ngôn ngữ cơ thể Body Language

【免費書籍App】Ngôn ngữ cơ thể Body Language-APP點子

Body Language - Ngôn ngữ cơ thể (tiếng Việt)

tác giả: Allan & Barbara Pease.

dịch giả: Lê Huy Lâm

【免費書籍App】Ngôn ngữ cơ thể Body Language-APP點子

NXB tổng hợp tp. Hồ Chí Minh

Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể là cuốn sách dành tặng cho tất cả những ai có thị lực tốt nhưng không nhìn thấy được bản chất sự việc bằng đôi mắt của mình. Đôi lúc, dáng vẻ khi một người đang nói quan trọng hơn điều người đó muốn nói ra. Trong cuộc sống, chúng ta hầu như bị chi phối quá nhiều bởi lời nói, vì thế đôi khi ta quên rằng, cơ thể con người cũng là một bộ “từ điển sống”. Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể chính là cẩm nang thú vị để giúp bước vào bộ từ điển này, mang lại những kiến thức tham khảo thú vị về tâm lý học và văn hóa giao tiếp. Bạn muốn tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác? Bạn muốn nhận biết một người đang nói dối? Bạn thật sự muốn khiến người khác hợp tác với mình? Bạn muốn tham dự phỏng vấn và thương lượng sao cho thật hiệu quả? Bạn ao ước chọn được người bạn đời tâm đầu ý hợp? Tất cả những gì bạn muốn nhưng chưa biết cách đều sẽ được tìm thấy trong Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể.

【免費書籍App】Ngôn ngữ cơ thể Body Language-APP點子

đang cập nhật...

免費玩Ngôn ngữ cơ thể Body Language APP玩免費

免費玩Ngôn ngữ cơ thể Body Language App

Ngôn ngữ cơ thể Body Language APP LOGO

Ngôn ngữ cơ thể Body Language LOGO-APP點子

Ngôn ngữ cơ thể Body Language APP QRCode

Ngôn ngữ cơ thể Body Language QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2014-04-082015-03-18