Người vợ thay thế - Ngạn Thiến

【免費通訊App】Người vợ thay thế - Ngạn Thiến-APP點子

Người vợ thay thế - Ngạn Thiến

Giới thiệu:

Trước đêm kết hôn, vợ chưa cưới cùng người khác chạy trốn. Hắn phẫn nộ, tức giận, vì sao chứ? Hắn có tiền có thế, nàng có gì không hài lòng đây? Trong lòng hận sự phản bội của nàng, làm sao bây giờ? Hôm nay sao có thể kết hôn chứ, ngày mai hắn sẽ trở thành tiêu điểm của tin tức trên các trang nhất, mất hết mặt mũi, làm sao sống yên ổn ở thương giới đây. Nàng nhẹ nhàng tiêu sái đến thân thể của hắn nói: "Em bằng lòng thay chị gả cho anh, để hôn lễ này tiếp tục." Bởi vì em yêu anh, nhưng cô không có nói ra miệng. Nhìn thấy cô gái trước mắt này lớn lên sẽ giống vợ mình, trên mặt phẫn nộ của hắn xuất hiện nụ cười ác ý nói: "Tốt." Để cô thay chị mình thật thích hợp. Nhìn thấy anh bây giờ lạnh lùng cay nghiệt như vậy, cô yên lặng đồng ý, cô đồng ý thay chị thương anh, cho dù anh luôn làm tổn thương cô Một mặt hắn muốn trả thù, còn cô thì dịu dàng lương thiện, kết thúc cuối cùng sẽ như thế nào.

Người vợ thay thế

【免費通訊App】Người vợ thay thế - Ngạn Thiến-APP點子

【免費通訊App】Người vợ thay thế - Ngạn Thiến-APP點子

【免費通訊App】Người vợ thay thế - Ngạn Thiến-APP點子

免費玩Người vợ thay thế - Ngạn Thiến APP玩免費

免費玩Người vợ thay thế - Ngạn Thiến App

Người vợ thay thế - Ngạn Thiến APP LOGO

Người vợ thay thế - Ngạn Thiến LOGO-APP點子

Người vợ thay thế - Ngạn Thiến APP QRCode

Người vợ thay thế - Ngạn Thiến QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11