Nghệ Thuật Bán Hàng Free

【免費書籍App】Nghệ Thuật Bán Hàng Free-APP點子

Tác giả: Jeffrey Gitomer.

【免費書籍App】Nghệ Thuật Bán Hàng Free-APP點子

"Bán hàng là một nghệ thuật, người bán hàng là một nghệ sĩ". Khi đọc cuốn sách này, các bạn cần linh động áp dụng từng nguyên tắc hay nhiều nguyên tắc cùng lúc để phù hợp với sản phẩm của bạn cũng như yêu cầu của khách hàng. Cuốn sách bao gồm rất nhiều ví dụ minh hoạ và những câu chuyện thực tế, được viết theo lối kể chuyện tự nhiên, do vậy bạn cần phải chủ động học hỏi - chứ không chỉ đơn giản chỉ đọc nó mà thôi. Một cuốn sổ tay nhỏ sẽ rất hữu ích trong việc giúp bạn ghi lại những ý tưởng quan trọng. Bạn hãy mạnh dạn đánh dấu vào sách những câu từ cần ghi nhớ và đừng lo lắng là nó sẽ bị cũ hay xấu đi.

【免費書籍App】Nghệ Thuật Bán Hàng Free-APP點子

Nên đọc quyển sách này như thế nào? Nội dung cuốn sách được viết theo lối kể chuyện, kết hợp với rất nhiều đoạn hội thoại và những mẫu chuyện vui. Hơn 700 câu hỏi và 250 chiến thuật kinh doanh, chiêu thức cũng như các cách thức kết thúc một thương vụ được gói gọn trong gần 100 câu chuyện, bài phân tích và nhiều câu chuyện khác nhau sẽ đem đến cho bạn cảm giác thú vị khi đọc.

免費玩Nghệ Thuật Bán Hàng Free APP玩免費

免費玩Nghệ Thuật Bán Hàng Free App

Nghệ Thuật Bán Hàng Free APP LOGO

Nghệ Thuật Bán Hàng Free LOGO-APP點子

Nghệ Thuật Bán Hàng Free APP QRCode

Nghệ Thuật Bán Hàng Free QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-07-312014-09-30