Ngu Thu Nu Vuong - Ngon Tinh

【免費娛樂App】Ngu Thu Nu Vuong - Ngon Tinh-APP點子

Ngự thú nữ vương

(Nữ vương điều khiển thú)

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Tỉnh lại lần nữa, nàng trở thành bé gái bảy tuổi. Cùng đại ca sinh đôi sống nương tựa lẫn nhau, bị đánh, bị vứt đến bãi tha ma.

Thoát khỏi con đường chết, nàng và đại ca được một cao thủ thần bí đã ẩn cư cứu giúp. Bắt đầu cuộc sống mới.

Cuộc sống tái sinh, cô bé bảy tuổi đã trở thành thiếu nữ tuyệt mỹ. Cưỡi Bạch Hổ, thổi ngọc tiêu, dẫn ngàn quân vạn thú quét ngang giang hồ. Những kẻ thiếu nợ anh em nàng cũng đừng hòng chạy trốn. Nợ máu phải trả bằng máu, kẻ nào dám đụng vào nàng thì chỉ có con đường chết.

Người nàng muốn bảo vệ, nàng cam nguyện lấy thân mình che chở. Còn kẻ địch của nàng thì giết không tha.

【免費娛樂App】Ngu Thu Nu Vuong - Ngon Tinh-APP點子

Chọc đến nàng, tất phải chết. Chọc đại ca của nàng, kẻ đó sẽ sống không được mà chết cũng không xong.

Nữ vương cưỡi thú vừa xuất hiện, khiến cho vô số mỹ nam tranh nhau ngả mũ.

Hắn nói: Người có thể xứng với nàng chỉ có ta. (Mộc Nguyệt Ly)

Hắn nói: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta chỉ muốn nàng. (Vân Tuyệt Trần)

Hắn nói: Không thể yêu nhau, chỉ cầu mãi mãi cạnh nhau. (Âu Dương An)

...

Thu phục từng mỹ nam, bí mật về thân thế cũng bị lộ ra.

【免費娛樂App】Ngu Thu Nu Vuong - Ngon Tinh-APP點子

Nàng lại không phải con gái của Tướng quân. Vậy, nàng là ai?

免費玩Ngu Thu Nu Vuong - Ngon Tinh APP玩免費

免費玩Ngu Thu Nu Vuong - Ngon Tinh App

Ngu Thu Nu Vuong - Ngon Tinh APP LOGO

Ngu Thu Nu Vuong - Ngon Tinh LOGO-APP點子

Ngu Thu Nu Vuong - Ngon Tinh APP QRCode

Ngu Thu Nu Vuong - Ngon Tinh QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-01-14