Nguyet Man Kinh Hoa

【免費娛樂App】Nguyet Man Kinh Hoa-APP點子

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Tú Cẩm

【免費娛樂App】Nguyet Man Kinh Hoa-APP點子

Thể loại: Ngôn tình cổ đại

Nàng là Chung Bảo Khâm, một nữ nhi giả nam trang, từ nhỏ nếm mật nằm gai trên chiến trường dưới lớp vỏ bọc của Chung tiểu tướng quân nhiệt thành và đầy khí thế. Không ngờ trong một lần can qua, gia đình ly tán. Dưới sự trợ giúp của sư huynh, nàng trở lại thân phận nữ nhi, giả danh công chúa sang nước lân bang cầu thân.

【免費娛樂App】Nguyet Man Kinh Hoa-APP點子

Hắn là tam hoàng tử uy danh lẫy lừng, lạnh lùng cao ngạo, là chiến thần bách chiến bách thắng không ham nữ sắc, nhưng sau khi rước nàng công chúa dị quốc vào phủ lại trở nên vô cùng ân cần chu đáo.

Nàng đạm mạc ung dung, hắn như xa như gần, như ân cần như chiều chuộng. Mà nàng, không ngờ rằng nơi chiến trường năm xưa, mình đã từng cứu hắn một mạng, cũng chẳng biết rằng, kể từ kiếp nạn gia môn kia, đến khi giả trang công chúa trở thành vương phi của Tam điện hạ, tất cả đều là một tay hắn dàn xếp…

免費玩Nguyet Man Kinh Hoa APP玩免費

免費玩Nguyet Man Kinh Hoa App

Nguyet Man Kinh Hoa APP LOGO

Nguyet Man Kinh Hoa LOGO-APP點子

Nguyet Man Kinh Hoa APP QRCode

Nguyet Man Kinh Hoa QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-01-14