Nhóc, tôi yêu em thật rồi

【免費書籍App】Nhóc, tôi yêu em thật rồi-APP點子

Nhóc, tôi yêu em thật rồi

Tác giả: Sahy0_0

Tóm tắt truyện:

Có phải mọi chuyện trên đời đều đẹp như tranh vẽ, có phải hoàng tử sẽ tìm được bạch tuyết không nếu như... nếu như bạch tuyết thực sự là phù thuỷ.... Lúc đó, hoàng tử sẽ như thế nào.

【免費書籍App】Nhóc, tôi yêu em thật rồi-APP點子

.....

- Con sẽ chuyển vào trường Ales- ba nó nghiêm mặt nói

_ Dạ, con gì nữa không thưa ba- nó cúi mặt nhỏ nhẹ nói

_ Không có gì, con lên phòng đi.

【免費書籍App】Nhóc, tôi yêu em thật rồi-APP點子

Cúi chào ba nó xong nó bỏ lên lầu, không một chút phản kháng về lời ba nó nói vẫn khuôn mặt không cảm xúc, nó như chai sạn với cuộc sống, đối với nó sống trên đời này thật là kinh khủng. Nó cũng không đếm nổi số lần nó chuyển trường nữa, nó sống khép kín với tất cả mọi người hầu như không ai biết cuộc sống bên trong nó như thế nào.

免費玩Nhóc, tôi yêu em thật rồi APP玩免費

免費玩Nhóc, tôi yêu em thật rồi App

Nhóc, tôi yêu em thật rồi APP LOGO

Nhóc, tôi yêu em thật rồi LOGO-APP點子

Nhóc, tôi yêu em thật rồi APP QRCode

Nhóc, tôi yêu em thật rồi QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-09-222014-10-02