Nhật Kí Chạy Trốn Tình Yêu

【免費書籍App】Nhật Kí Chạy Trốn Tình Yêu-APP點子

Nhật ký chạy trốn tình yêu

Tác giả: Nhân Trung Hải

Giới thiệu:

Thanh mai trúc mã tám năm yêu nhau đã rời bỏ Lăng Tiểu Manh nhẹ như không, cô vốn nghĩ mắt ngấn lệ một mình trên con đường dài, xô đẩy thế nào cô rơi phải cái bẫy – kẻ thứ ba. Trong lòng nghĩ một ngày nào đó cô sẽ bị vứt bỏ, một người phụ nữ hấp dẫn phong tình sẽ thay vào vị trí cô, vậy nên cô chẳng mong chờ gì.

【免費書籍App】Nhật Kí Chạy Trốn Tình Yêu-APP點子

Đổng Diệc Lỗi người bạn trai sau bao năm xa cách, Cố Chính Vinh người tình sắt đá bỗng nhiên rời xa, Bùi Gia Tề người thanh niên tài cao nhiệt tình đeo đuổi, đem tình yêu giấu trong lồng ngực, Lăng Tiểu Manh chọn cách bỏ chạy trong hoang mang...

♥♥

"Khi nước mắt chảy ra, cũng là lúc cô biết rằng mình lại rơi vào vòng xoáy ấy, trước cái gọi là tình yêu, cô quá bé nhỏ, cô không đủ khả năng, cô không thể chịu được, vậy tại sao đến việc từ bỏ cũng không được?"

♥♥

【免費書籍App】Nhật Kí Chạy Trốn Tình Yêu-APP點子

"Chạy ư? Lăng Tiểu Manh cười thành tiếng, ước mơ của cô ở đây, anh cũng ở đây, lần này cô còn chạy đi đâu được chứ?"

【免費書籍App】Nhật Kí Chạy Trốn Tình Yêu-APP點子

免費玩Nhật Kí Chạy Trốn Tình Yêu APP玩免費

免費玩Nhật Kí Chạy Trốn Tình Yêu App

Nhật Kí Chạy Trốn Tình Yêu APP LOGO

Nhật Kí Chạy Trốn Tình Yêu LOGO-APP點子

Nhật Kí Chạy Trốn Tình Yêu APP QRCode

Nhật Kí Chạy Trốn Tình Yêu QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2014-09-242014-10-04