Nhac Remix

【免費音樂App】Nhac Remix-APP點子

Ứng dụng bao gồm nhiều thể loại nhạc hay nhất của các ca sĩ hàng đầu Việt Nam,được chúng tôi chọn lọc.

Danh sách bài hát luôn được cập nhật dữ liệu giúp bạn có thể nghe những bài hát mới nhất.

-Tính năng:

+Cho phép nghe và tải nhạc Online.

+Dữ liệu được cập nhật một cách tự động.

+Bạn có thể đặt bài nhạc yêu thích làm nhạc chuông.

+Đơn giản,và dễ dàng sử dụng.

【免費音樂App】Nhac Remix-APP點子

+Tốc độ nghe và tải nhạc cao đáp ứng nhanh các tác vụ của người dùng.

Nếu thấy ứng dụng hữu ích,hãy vui lòng bỏ ra chút thời gian đánh giá 5* ủng hộ chúng tôi nhé.

Nếu ứng dụng phát sinh lỗi,vui lòng gửi email hoặc phản hồi bên dưới,mọi đóng góp của các bạn giúp chúng tôi hoàn thiện sản phẩm phục vụ cộng đồng.

Hiện tại ứng dụng đang trong giai đoạn phát triển nên mới chỉ có 1 số ít bài hát,chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các bài hát mới.Xin lỗi về sự cố này.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Trong ứng dụng có sử dụng:

-Icon từ trang:http://findicons.com/icon/35525/music?id=35545

【免費音樂App】Nhac Remix-APP點子

-Open Source : Vanilla Music

Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thiện sản phẩm này.

【免費音樂App】Nhac Remix-APP點子

免費玩Nhac Remix APP玩免費

免費玩Nhac Remix App

Nhac Remix APP LOGO

Nhac Remix LOGO-APP點子

Nhac Remix APP QRCode

Nhac Remix QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-09
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2014-05-122015-01-14