Novo Nordisk Kolhydrathandbok

【免費健康App】Novo Nordisk Kolhydrathandbok-APP點子

Novo Nordisk Kolhydrat är en digital kolhydrathandbok for mobilen. Handboken fungerar som ett konkret stöd i diabetesvården, med hjälp av den kan du enkelt bedöma måltidens kolhydrater.

【免費健康App】Novo Nordisk Kolhydrathandbok-APP點子

免費玩Novo Nordisk Kolhydrathandbok APP玩免費

免費玩Novo Nordisk Kolhydrathandbok App

Novo Nordisk Kolhydrathandbok APP LOGO

Novo Nordisk Kolhydrathandbok LOGO-APP點子

Novo Nordisk Kolhydrathandbok APP QRCode

Novo Nordisk Kolhydrathandbok QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2013-10-042014-10-04