OCB Mobile Banking

【免費財經App】OCB Mobile Banking-APP點子

1. Tiện ích dịch vụ:

• Đơn giản, thân thiện: dễ cài đặt, phù hợp với hầu hết các dòng điện thoại di động phổ biến trên thị trường, thuận tiện khi sử dụng

• Giá trị gia tăng cao: tiết kiệm thời gian, chi phí thấp nhất

• An toàn bảo mật

2. Điều kiện sử dụng:

• Có tài khoản cá nhân bằng đồng Việt Nam tại OCB

【免費財經App】OCB Mobile Banking-APP點子

• Đăng ký sử dụng dịch vụ

• Sử dụng các điện thoại Smartphone có hệ điều hành có thể hỗ trợ cài đặt OCB Mobile Banking, đồng thời có kết nối 3G, GPRS/Wifi.

• Tải và cài đặt ứng dụng của OCB

3.Tính năng của dịch vụ:

• Truy vấn thông tin:

- Tra cứu số dư tài khoản

【免費財經App】OCB Mobile Banking-APP點子

- Truy vấn 5 giao dịch gần nhất

- Truy vấn lịch sử giao dịch

- Lãi suất tiền gửi

- Tỷ giá.

- Mạng lưới OCB.

【免費財經App】OCB Mobile Banking-APP點子

• Chuyển tiền và thanh toán:

- Chuyển khoản trong và ngoài hệ thống OCB.

- Thanh toan hóa đơn.

- Nạp tiền di động trả trước

- Mua vé máy bay

【免費財經App】OCB Mobile Banking-APP點子

- Thanh toan học phí của Đại học Kinh Tế TPHCM

- Thanh toan tiền điện của EVN TPHCM.

• Tích lũy điện tử:

- Mở và tất toán tài khoản M-savings

• Tiện ích khác

【免費財經App】OCB Mobile Banking-APP點子

- Quản lý tài khoản thụ hưởng

- Ứng dụng bản đồ mạng lưới OCB.

4.Hạn mức chuyển tiền trên

• Hạn mức/ngày chuyển tiền trong hệ thống OCB

- Tối thiểu: 20.000 VND

- Tối đa: 50.000.000 VND

【免費財經App】OCB Mobile Banking-APP點子

• Hạn mức/ngày chuyển tiền ngoài hệ thống OCB

- Tối thiểu: 20.000 VND

- Tối đa:20.000.000 VND

• Tổng hạn mức giao dịch

- 50.000.000 VNĐ

【免費財經App】OCB Mobile Banking-APP點子

免費玩OCB Mobile Banking APP玩免費

免費玩OCB Mobile Banking App

OCB Mobile Banking APP LOGO

OCB Mobile Banking LOGO-APP點子

OCB Mobile Banking APP QRCode

OCB Mobile Banking QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
3.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-21
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
3.0.0.0
App下載
免費
2014-03-032014-09-21
未知iOS
App Store
3.1.2
App下載
免費
2014-03-062015-06-03