Občina Lenart

【免費旅遊App】Občina Lenart-APP點子

Brezplačna mobilna aplikacija Občine Lenart vam predstavlja življenje in delo v naši lokalni skupnosti. Ponuja vam koristne informacije o delu občinskih organov, napovedi prireditev in dogodkov iz našega vsakdanjega dela. V mobilni aplikaciji bodo koristne informacije našli občani in obiskovalci našega kraja. Dobrodošli.

【免費旅遊App】Občina Lenart-APP點子

免費玩Občina Lenart APP玩免費

免費玩Občina Lenart App

Občina Lenart APP LOGO

Občina Lenart LOGO-APP點子

Občina Lenart APP QRCode

Občina Lenart QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.4.2.209
App下載
免費
2015-02-132015-06-04