Obvod, obsah, objem

【免費教育App】Obvod, obsah, objem-APP點子

2D: výpočet obvodu a obsahu čtverce, obdélníka, trojúhelníka, kruhu a lichoběžníka.

3D: výpočet obsahu a objemu krychle, kvádru, jehlanu (se základnou čtverec nebo obdélník), koule a válce.

Aplikace podporuje tyto jazyky: čeština

2015-03-07: Přidány tabulky na převod jednotek

2015-02-23: Nová a přepracovaná verze

【免費教育App】Obvod, obsah, objem-APP點子

【免費教育App】Obvod, obsah, objem-APP點子

【免費教育App】Obvod, obsah, objem-APP點子

【免費教育App】Obvod, obsah, objem-APP點子

【免費教育App】Obvod, obsah, objem-APP點子

【免費教育App】Obvod, obsah, objem-APP點子

【免費教育App】Obvod, obsah, objem-APP點子

免費玩Obvod, obsah, objem APP玩免費

免費玩Obvod, obsah, objem App

Obvod, obsah, objem APP LOGO

Obvod, obsah, objem LOGO-APP點子

Obvod, obsah, objem APP QRCode

Obvod, obsah, objem QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
0.9.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-23