Obywatelski Lublin

【免費旅遊App】Obywatelski Lublin-APP點子

Obywatelski Lublin - oficjalna aplikacja Urzędu Miasta Lublin skierowana do mieszkańców. Znajdziesz w niej aktualne informacje o decyzjach podejmowanych przez władze, zaproszenia do konsultowania ich oraz dyskusji o polityce miasta. Dzięki aplikacji wymiana opinii pomiędzy Miastem i jego mieszkańcami nigdy nie była łatwiejsza. W prosty sposób będziesz mógł zapoznać się z aktualnie tworzonymi aktami prawnymi, skomentować ich treść oraz uzyskać zaproszenie na spotkanie dyskusyjne. Za pomocą aplikacji zagłosujesz także na ulubione projekty w lubelskim Budżecie Obywatelskim.

Aplikacja działa w trybie on-line.

【免費旅遊App】Obywatelski Lublin-APP點子

【免費旅遊App】Obywatelski Lublin-APP點子

【免費旅遊App】Obywatelski Lublin-APP點子

免費玩Obywatelski Lublin APP玩免費

免費玩Obywatelski Lublin App

Obywatelski Lublin APP LOGO

Obywatelski Lublin LOGO-APP點子

Obywatelski Lublin APP QRCode

Obywatelski Lublin QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-21
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2014-11-032015-06-03