Odkaz pre starostu

【免費旅遊App】Odkaz pre starostu-APP點子

The language of this application is Slovak.

Táto aplikácia je len v slovenskom jazyku.

Čo je nové

* 1.0.1 - Oprava: V niektorých prípadoch aplikácia nerozpoznala povolenie lokalizácie.

Aplikácia Odkazprestarostu slúži na nahlasovanie problémov vo Vašom

okolí. Problémy nahlásené vo vybraných mestách sú komunikované priamo so zodpovednou samosprávou a ich riešenie je možné sledovať prostredníctvom aplikácie, ako aj na našom portáli www.odkazprestarostu.sk.

Od spustenia projektu v roku 2010 bolo samosprávam nahlásených vyše 2000 problémov, z ktorých sa viac ako 700 podarilo vyriešiť a v ďalších dosiahnuť apoň čiastočné zlepšenie.

Pomožte nám skrášliť naše mestá a nahláste podnet z Vášho okolia!

【免費旅遊App】Odkaz pre starostu-APP點子

Aplikácia Odkaz pre starostu získala 1. miesto v súťaži slovenských mobilných aplikácií AppRulezz 2013 aj vďaka vašej priazni. Ďakujeme.

Viac na

http://www.softec.sk/go/ops

---

Application Odkazprestarostu can be used for reporting problems in your neighbourhood. Reported problems in selected cities are communicated directly with local governments while the progress is visible in the app as well as on our web portal www.odkazprestarostu.sk.

Since start of the project in 2010 there have been more than 2000 problems reported to local governments, and more than 700 are already solved.

Help us to beuatify our cities and report a problem from your neighbourhood!

The app won the 1st place in the slovak mobile applications competition AppRulezz 2013 also due to your favor. Thank you. More info at

【免費旅遊App】Odkaz pre starostu-APP點子

http://www.softec.sk/go/ops

免費玩Odkaz pre starostu APP玩免費

免費玩Odkaz pre starostu App

Odkaz pre starostu APP LOGO

Odkaz pre starostu LOGO-APP點子

Odkaz pre starostu APP QRCode

Odkaz pre starostu QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.1.0
App下載
免費
2014-02-042014-10-03