Održivi razvoj

【免費商業App】Održivi razvoj-APP點子

Održivi razvoj predstavlja odraz naših čvrstih uverenja i posvećenosti upravljanju promenama i resursima na odgovoran način, koji mogućnosti ljudskog razvoja ostavlja otvorenim i čini mogućim. Mi u Hemofarmu smo već na tom putu. Maksimalno se trudimo i težimo da racionalno i odgovorno koristimo raspoložive resurse, čuvajući ih ujedno za buduće generacije, ali i kontinuirano doprinoseći razvoju lokalne zajednice.Izveštaj o održivom razvoju kompanije Hemofarm A.D. priprema se drugu godinu zaredom prema svetskim smernicama Global Rating Initiative. Ove godine izveštaj je pripremljen u skladu sa smernicama GRI 3.1. i ocenjen sa B+ uz predstavljanje 48 indikatora.Aplikacija Održivi razvoj Vam omogućava da na svom uređaju pregledate Izveštaj bilo kada i bilo gde.

【免費商業App】Održivi razvoj-APP點子

【免費商業App】Održivi razvoj-APP點子

【免費商業App】Održivi razvoj-APP點子

【免費商業App】Održivi razvoj-APP點子

【免費商業App】Održivi razvoj-APP點子

免費玩Održivi razvoj APP玩免費

免費玩Održivi razvoj App

Održivi razvoj APP LOGO

Održivi razvoj LOGO-APP點子

Održivi razvoj APP QRCode

Održivi razvoj QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0.1
App下載
免費
2015-04-012015-06-04