Omgeving Bewust

【免費旅遊App】Omgeving Bewust-APP點子

Hoe bewust ben jij je van de veiligheid in jouw omgeving? Bekijk het nu!

Met de Omgeving Bewust app, krijg je een overzicht van de criminaliteitsmeldingen in jouw omgeving.

【免費旅遊App】Omgeving Bewust-APP點子

Hiermee kan je een goed beeld krijgen van hoe veilig jouw omgeving is.

Gebruik de Omgeving Bewust widget om te zien hoe veilig jouw omgeving is! Kleurt de widget rood, pas dan op: er zijn ernstige meldingen in je omgeving!

Bekijk alle meldingen in de kaart of lijst weergave!

Op het moment bieden wij alleen nog meldingen van Gemeente Rotterdam, maar in de toekomst staan er nog meer gemeentes op de planning!

Binnenkort willen wij nog een release uitbrengen, met onder andere:

【免費旅遊App】Omgeving Bewust-APP點子

-Veiligheidsnotificaties

【免費旅遊App】Omgeving Bewust-APP點子

-Statistieken van jouw omgeving (inclusief verbeteringsstatistieken!)

【免費旅遊App】Omgeving Bewust-APP點子

En meer!

免費玩Omgeving Bewust APP玩免費

免費玩Omgeving Bewust App

Omgeving Bewust APP LOGO

Omgeving Bewust LOGO-APP點子

Omgeving Bewust APP QRCode

Omgeving Bewust QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3
App下載
免費
1970-01-012015-03-11