Ona de Sants

【免費音樂App】Ona de Sants-APP點子

La radio local mes antiga de Barcelona, Ona de Sants Montjuic, t'apropa la millor informació de proximitat, siguis on siguis.Es requereix connexió wifi/3G per escoltar l'emissió.Característiques:- Pausa de l'emissió- Control de volum- Informació de l'emissora- Accés directe a la graella- Autoplay- Castellà / Català-----La radio local más antigua de Barcelona, Ona de Sants Montjuic, te acerca la mejor información de proximidad, estés donde estés.Se precisa conexión wifi/3G para poder escuchar la emisión.Características:- Pausa de emisión- Control de volumen- Información de la emisora- Acceso directo a la parrilla- Autoplay- Castellano / Catalán

【免費音樂App】Ona de Sants-APP點子

【免費音樂App】Ona de Sants-APP點子

【免費音樂App】Ona de Sants-APP點子

免費玩Ona de Sants APP玩免費

免費玩Ona de Sants App

Ona de Sants APP LOGO

Ona de Sants LOGO-APP點子

Ona de Sants APP QRCode

Ona de Sants QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2010-08-052015-06-03