Open Kaart | Open Geo Data

【免費書籍App】Open Kaart | Open Geo Data-APP點子

De Open Kaart App geeft een overzicht van beschikbaar Open Data Materiaal van de Nederlandse Overheid.

Bekijk in de app de BAG, het Nationaal Wegenbestand, open data van Rijkswaterstaat, Waterschappen en het Kadaster.

Via de berichten functie kan commentaar geplaatst worden over de kaarten.

【免費書籍App】Open Kaart | Open Geo Data-APP點子

Open Data apps op maat

2CoolMonkeys ontwikkelt sinds 2008 open data apps op maat. Deze app gebruikt dan ook data uit een aantal Open Data bronnen. Het kabinet moedigt Open Data apps aan, omdat deze leiden tot een minder complexe en een meer transparantere overheid. 2CoolMonkeys ontsluit Open Databronnen naar apps. Voorbeelden hiervan zijn de Rijksoverheid app, de Wijs op Reis app van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Noordzee Atlas van Rijkswaterstaat, de Grenspalen app van het Kadaster en de de digitale loket app van de gemeente Utrecht.

Wilt u ook een app?

【免費書籍App】Open Kaart | Open Geo Data-APP點子

mail ons: appidee@2coolmonkeys.nl

【免費書籍App】Open Kaart | Open Geo Data-APP點子

Bezoek ook onze website:

【免費書籍App】Open Kaart | Open Geo Data-APP點子

www.2coolmonkeys.nl

De informatie in deze app wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. De initiatiefnemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie.

Bronnen:

【免費書籍App】Open Kaart | Open Geo Data-APP點子

Nationaal georegister, PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart), RIVM / KiesBeter, Alliander, Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, Nijmegen, Rotterdam, CitySDK, Netwerkinstituut, Vrije Universiteit, Rijkswaterstaat, ESRI en 2coolmonkeys.

【免費書籍App】Open Kaart | Open Geo Data-APP點子

Aan de kaarten die zijn opgenomen in deze app kunnen geen rechten worden ontleend.

Mapping API provided by Esri ArcGIS Runtime SDK for Android.

【免費書籍App】Open Kaart | Open Geo Data-APP點子

【免費書籍App】Open Kaart | Open Geo Data-APP點子

【免費書籍App】Open Kaart | Open Geo Data-APP點子

【免費書籍App】Open Kaart | Open Geo Data-APP點子

免費玩Open Kaart | Open Geo Data APP玩免費

免費玩Open Kaart | Open Geo Data App

Open Kaart | Open Geo Data APP LOGO

Open Kaart | Open Geo Data LOGO-APP點子

Open Kaart | Open Geo Data APP QRCode

Open Kaart | Open Geo Data QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-19