Opptelling

【免費工具App】Opptelling-APP點子

Dette er en app som hjelper deg med å telle opp!

Ansatte i en butikk må alltid ha et fast beløp i kassa, av og til kan det bli litt vanskelig å få det faste beløpet i kassa etter du har tellet opp. Med denne appen kan du taste inn beløpet av de forskellige pengene og du får beskjed om hva du skal trekkes vekk for at det skal bli akkurat det faste beløpet i kassen etter kasseoppgjøret!

Funksjoner:

- Arbeid lagres og kan endres, alt er oversiktlig

- Taste inn antall eller verdi

【免費工具App】Opptelling-APP點子

- Se verdi

- Se antall

- Se antallet du skal trekke vekk

- Ny oppgave

【免費工具App】Opptelling-APP點子

- Se verdien du skal ta vekk

- Mulighet til å lagre slik at du kan gjenopprette til senere bruk

【免費工具App】Opptelling-APP點子

Norsk utvikler

100% Ad-free (reklamefri)

【免費工具App】Opptelling-APP點子

免費玩Opptelling APP玩免費

免費玩Opptelling App

Opptelling APP LOGO

Opptelling LOGO-APP點子

Opptelling APP QRCode

Opptelling QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.10.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-24