Ordfeber

【免費生產應用App】Ordfeber-APP點子

Ordfeber är en ordlista och ett verktyg för att förbättra dina odds i Wordfeud.Appen kan användas på följande sätt:1) Enkel sökningFungerar som en enkel ordbok, du knappar in begynnelsebokstäverna på ordet du söker och trycker därefter på sökknappen.2) AvanceradDu ges möjlighet att ställa olika parametrar, t.ex. vilka bokstäver ordet börjar på, slutar med, får innehålla, måste innehålla, minst och maximalt antal tecken.3) WordfeudWordfeudsökningen går att göra på två sätt:a) Knappa in din spelbricka från Wordfeud och få fram samtliga möjliga anagram/ord. b) Knappa in din spelbricka och sätt upp vilka bokstäver som finns på din tilltänkta spelrad och få fram matchningar som kan ge riktigt höga poäng!Appen har hela ordlistan inkluderad som en databas. Detta innebär att du behöver inte ha internetuppkoppling för att göra sökningar. Förbättringsförslag och idéer mottages tacksamt: support@block21.com eller www.block21.com_____Ordfebers ordlista är en bearbetad variant av ordlistan DSSO (www.dsso.se).DSSO är Copyright © 2011 Göran AnderssonDSSO är tillgänglig under licensen Creative Commons Attribution-Share Alike.http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

【免費生產應用App】Ordfeber-APP點子

【免費生產應用App】Ordfeber-APP點子

【免費生產應用App】Ordfeber-APP點子

【免費生產應用App】Ordfeber-APP點子

免費玩Ordfeber APP玩免費

免費玩Ordfeber App

Ordfeber APP LOGO

Ordfeber LOGO-APP點子

Ordfeber APP QRCode

Ordfeber QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1
App下載
$0.99
2011-10-132015-06-04