Ortograffiti z Bratkiem

【免費教育App】Ortograffiti z Bratkiem-APP點子

Bajki terapeutyczne są elementem Programu ORTOGRAFFITI wydawnictwa OPERON, który kierujemy do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I–III szkoły podstawowej. Głównym bohaterem bajek jest Bratek – niezastąpiony przyjaciel, znawca dziecięcych potrzeb i marzeń. Uczy, a zarazem bawi. Bajki wspierają rozwój emocjonalny dziecka, uczą rozpoznawania uczuć i radzenia sobie z nimi. Redukują napięcia i stres wywołany trudnościami, na jakie napotykają dzieci.

Rozwijają umiejętności społeczne, uczą skutecznej komunikacji. Oferujemy 8 bajek w postaci animowanej.

Tagi: problemy z czytaniem, problemy emocjonalne, dysleksja, ryzyko dysleksji, edukacja wczesnoszkolna, trudności w uczeniu się, rozwój emocjonalny, umiejętności społeczne, uczucia, emocje, przyjaźń, koleżeństwo, klasa pierwsza, szkoła podstawowa, edukacja, OPERON

【免費教育App】Ortograffiti z Bratkiem-APP點子

【免費教育App】Ortograffiti z Bratkiem-APP點子

【免費教育App】Ortograffiti z Bratkiem-APP點子

免費玩Ortograffiti z Bratkiem APP玩免費

免費玩Ortograffiti z Bratkiem App

Ortograffiti z Bratkiem APP LOGO

Ortograffiti z Bratkiem LOGO-APP點子

Ortograffiti z Bratkiem APP QRCode

Ortograffiti z Bratkiem QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-23