Ortografia i Ty

【免費教育App】Ortografia i Ty-APP點子

Ortografia i Ty to mini gra umożliwiająca poprawę swoich talentów ortograficznych za pomocą ćwiczeń ze słowami do uzupełnienia. Aplikacja posiada wbudowanych ponad 150(teraz około 940) słów podzielonych na trzy poziomy trudności. Główną zaletą Ortografii i Ty jest możliwość tworzenia własnego zestawu ćwiczeń składającego się ze słów dodanych do aplikacji przez użytkownika. Moja pierwsza nauczycielka języka polskiego powiedziała kiedyś, że "uczniom problemy sprawiają nie słowa, które autorzy podręczników uważają za trudne, ale te które im się błędnie utrwaliły". Mogę powiedzieć, że ja i mój koszmar słowo "biurko", byliśmy żywym dowodem tej tezy.

【免費教育App】Ortografia i Ty-APP點子

免費玩Ortografia i Ty APP玩免費

免費玩Ortografia i Ty App

Ortografia i Ty APP LOGO

Ortografia i Ty LOGO-APP點子

Ortografia i Ty APP QRCode

Ortografia i Ty QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.7
App下載
免費
1970-01-012015-04-20
香港 Hong KongAndroid
Google Play
1.7
App下載
免費
2014-09-052015-03-12