Oszczędzaj Baterię! No Limits

【免費個人化App】Oszczędzaj Baterię! No Limits-APP點子

Jest to plugin do Oszczędzaj Baterię! i wymaga instalacji tej aplikacji ( https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.afya.advancedbatterysaver ).

Wyłącza limit wyświetlania 3 profili.

Pawie każdy posługuje się już smartfonem, z przyczyn praktycznych. Najmniej miłą niespodzianką jest fakt wyładowania się jego baterii. Dzięki OB! możesz w dwóch krokach przełączyć swój telefon w najbardziej optymalny plan, tak, aby zużywał jak najmniej energii.

【免費個人化App】Oszczędzaj Baterię! No Limits-APP點子

Ikona aplikacji zawiera część ikony z pakietu Oxygen

【免費個人化App】Oszczędzaj Baterię! No Limits-APP點子

Oxygen Team HomePage: http://www.oxygen-icons.org

免費玩Oszczędzaj Baterię! No Limits APP玩免費

免費玩Oszczędzaj Baterię! No Limits App

Oszczędzaj Baterię! No Limits APP LOGO

Oszczędzaj Baterię! No Limits LOGO-APP點子

Oszczędzaj Baterię! No Limits APP QRCode

Oszczędzaj Baterię! No Limits QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play

App下載
PLN$10.0
1970-01-012015-01-15