OthoRoute

【免費商業App】OthoRoute-APP點子

OthoRoute werkt in combinatie met de incasso- en deurwaardersoftware van Praclox BV. Het stelt de deurwaarder in staat om onderweg het uitbrengen van een exploot te melden, zodat dit direct in het eigen systeem bijgewerkt wordt. Hiervoor is vereist dat de deurwaarder gebruik maakt van het Otho(Matic) pakket van Praclox.

- Offline dossierinzage d.m.v. synchronisatie vooraf

免費玩OthoRoute APP玩免費

免費玩OthoRoute App

OthoRoute APP LOGO

OthoRoute LOGO-APP點子

OthoRoute APP QRCode

OthoRoute QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
2.1.0.0
App下載
免費
2014-04-222014-09-24
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
2.1.0.0
App下載
免費
2014-04-222014-09-24
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
2.1.0.0
App下載
免費
2014-04-222014-09-25