OvuControl

【免費健康App】OvuControl-APP點子

Aplikacja dla kobiet oparta na naturalnej metodzie planowania rodziny. Dzięki tej aplikacji można przechowywać pomiary z każdego dnia, a na ich podstawie program automatycznie wyznaczy dni płodne.

【免費健康App】OvuControl-APP點子

- Dodano możliwość edycji pomiaru

【免費健康App】OvuControl-APP點子

- Poprawiono błędy

【免費健康App】OvuControl-APP點子

免費玩OvuControl APP玩免費

免費玩OvuControl App

OvuControl APP LOGO

OvuControl LOGO-APP點子

OvuControl APP QRCode

OvuControl QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.1.0.0
App下載
免費
2014-02-182014-09-30
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.1.0.0
App下載
免費
2014-02-182014-09-30