Pázmány Rádió

【免費音樂App】Pázmány Rádió-APP點子

A Pázmány Rádió a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és Média Intézetének kezdeményezésére indult, hogy hozzájáruljon a Kar működéséhez, hírnevének erősítéséhez, továbbá a piliscsabai kistérség kulturális életéhez. Rádiónk az oktatást segítő, azt támogató, modern, interaktív eszköz. Olyan egyedülálló, versenytárs nélküli médium, mely az egyetemisták szemszögéből láttatja a világot, tájékoztatnak a kari eseményekről, a kulturális és szellemi életről. Fiatal, rugalmas, vállalkozó szellemű, nyitott és kreatív szerkesztősége a magasan kvalifikált és szakmailag elismert tanárok együttműködésével kész a folyamatosan változó igényeket új, innovatív megoldásokkal kielégíteni, és ezzel egyidejűleg a megújulás lehetőségét biztosítani. A műsorok alapvető jellegzetessége: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem életének és történéseinek bemutatása, szűkebb környezetének, kulturális és tudományos eseményeinek bemutatása, a hallgatók felé történő közvetítése, az egyetemi polgárság tájékoztatása az egyetemi munkát közvetlenül vagy közvetetten érintő események, hírek, tényezők vonatkozásában. A Pázmány Rádió egyetemi adóként egy markáns cél megvalósítását tűzte célul: az egyetemi közösség fórumaként kíván működni, azaz művelődési, kulturális, művészeti, humán- és természettudományi oktatási programokat sugározni. A rádió folyamatosan, 24 órában sugározza adását az interneten. A műsoridő reggel 8:30 órától délután 18:00 óráig tart. Az Oktatási Minisztérium, ill. az Egyetem által kijelölt oktatási szünetek napján - mely napokon az egyetem zárva tart - adásszünet van.

A rádió aktuális műsorstruktúrája megtalálható a www.mediakapu.hu honlapon.

Pázmány Rádió - A Te hangod!

【免費音樂App】Pázmány Rádió-APP點子

免費玩Pázmány Rádió APP玩免費

免費玩Pázmány Rádió App

Pázmány Rádió APP LOGO

Pázmány Rádió LOGO-APP點子

Pázmány Rádió APP QRCode

Pázmány Rádió QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-09