P6 Rock

【免費音樂App】P6 Rock-APP點子

Den offisielle appen for å lytte til P6 Rock, P4 Norge, P5 Hits, P5 Bergen, P5 Nonstop, P7 Klem, P8 Pop, P9 Retro, P10 Mix, NRJ, Bandit og Radio Country. I julen finner du også vår tradisjonelle julekanal - P7 Julekanalen - her.

【免費音樂App】P6 Rock-APP點子

【免費音樂App】P6 Rock-APP點子

Appen gir deg en spennende visuell fremstilling av sendingene, der du gjennom en unik tidslinje kan gå tilbake i sendingene og lese, se og høre innslag når det passer deg. Du finner også alle stasjonenes podcaster, videoinnslag etc.

【免費音樂App】P6 Rock-APP點子

【免費音樂App】P6 Rock-APP點子

Vi tester dessuten for første gang i Norge en helt ny funksjon der lytterne kan delta med innhold direkte til sendingene våre. Nå kan du rett i appen sende bilder, video eller en lydinnspilling rett til programlederen i studio.

【免費音樂App】P6 Rock-APP點子

【免費音樂App】P6 Rock-APP點子

Gi oss gjerne ris, ros eller andre tilbakemeldinger på e-post: p4digital@p4.no

免費玩P6 Rock APP玩免費

免費玩P6 Rock App

P6 Rock APP LOGO

P6 Rock LOGO-APP點子

P6 Rock APP QRCode

P6 Rock QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.01
App下載
免費
1970-01-012015-04-20