PHS Treningsdagbok

【免費運動App】PHS Treningsdagbok-APP點子

Personlig treningsdagbok for deg som skal søke Politihøgskolen og vil bestå de fysiske opptaksprøvene.

Applikasjonen fokuserer på styrke, kondisjon og svømming. Programmene lagret i applikasjonen er dynamisk, så de endrer seg etter hvor mange uker du har trent.

Hver dag har sitt eget program, slik at du enkelt kommer i god form til alle de forskjellige testene:

【免費運動App】PHS Treningsdagbok-APP點子

- Mandag fokuserer på styrketrening med mange repitisjoner

【免費運動App】PHS Treningsdagbok-APP點子

- Tirsdag er langkjøring kondisjonstrening

【免費運動App】PHS Treningsdagbok-APP點子

- Onsdag er styrketrening med tunge vekter

【免費運動App】PHS Treningsdagbok-APP點子

- Torsdag brukes til intervalltrening

【免費運動App】PHS Treningsdagbok-APP點子

- Fredag skal du ta deg ut på styrkerommet

【免費運動App】PHS Treningsdagbok-APP點子

- Lørdag er dag i bassenget

【免費運動App】PHS Treningsdagbok-APP點子

- Søndag kan du bruke på kondisjonstest

Gå gjennom programmet med din personlige trener for å gjøre nødvendige justeringer. Det er viktig å få en god teknikk i starten, så ikke vær redd for å spørre om råd. Teknikk er veldig viktig for å unngå skader når vektene blir tyngre. Husk også god oppvarming!

【免費運動App】PHS Treningsdagbok-APP點子

【免費運動App】PHS Treningsdagbok-APP點子

免費玩PHS Treningsdagbok APP玩免費

免費玩PHS Treningsdagbok App

PHS Treningsdagbok APP LOGO

PHS Treningsdagbok LOGO-APP點子

PHS Treningsdagbok APP QRCode

PHS Treningsdagbok QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
3.3
App下載
NOK$15.0
1970-01-012015-04-23