PTHIT 2015

【免費醫療App】PTHIT 2015-APP點子

Bezpłatna aplikacja mobilna PTHIT 2015, stanowiąca podręczny przewodnik uczestnika na XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Szczecinie. Zawiera szereg niezbędnych informacji organizacyjnych dotyczących lokalizacji, możliwości zakwaterowania i dojazdu. Pozwala m.in. na bieżącą aktualizację programu i ułożenie swojej indywidualnej agendy.

免費玩PTHIT 2015 APP玩免費

免費玩PTHIT 2015 App

PTHIT 2015 APP LOGO

PTHIT 2015 LOGO-APP點子

PTHIT 2015 APP QRCode

PTHIT 2015 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2015-03-232015-06-04