Pan Kulka

【免費娛樂App】Pan Kulka-APP點子

Poznaj Pana Kulkę z Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Animowana postać została wykonana w technologii rozszerzonej rzeczywistości i pojawia się na znaczniku 3D, który możesz wydrukować ze strony http://pankulka.ctadventure.pl

---

【免費娛樂App】Pan Kulka-APP點子

Meet Mr. Kulka from EXPERYMENT Science Centre in Gdynia. This animated character is developed in Augmented Reality technology and appears on the 3D marker, which you can print out at http://pankulka.ctadventure.com

【免費娛樂App】Pan Kulka-APP點子

免費玩Pan Kulka APP玩免費

免費玩Pan Kulka App

Pan Kulka APP LOGO

Pan Kulka LOGO-APP點子

Pan Kulka APP QRCode

Pan Kulka QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.02
App下載
免費
1970-01-012015-03-11
未知iOS
App Store
1.02
App下載
免費
2013-08-072015-06-04