Panduan Solat Jenazah

【免費教育App】Panduan Solat Jenazah-APP點子

Panduan Solat Jenazah

Menerangkan tentang cara mengerjakan solat jenazah bagi :

1) Jenazah Lelaki

【免費教育App】Panduan Solat Jenazah-APP點子

2) Jenazah Perempuan

【免費教育App】Panduan Solat Jenazah-APP點子

3) Jenazah Ghaib

【免費教育App】Panduan Solat Jenazah-APP點子

4) Jenazah Kanak-kanak Lelaki

【免費教育App】Panduan Solat Jenazah-APP點子

5) Jenazah Kanak-kanak Perempuan.

Niat dan Bacaan doa selepas selesai solat jenazah yang lengkap bersama dengan penerangan bersandarkan kepada hadis Rasulullah S.A.W. Juga bersama dengan Syarat & Rukun Solat Jenazah, beserta perkara-perkara sunat semasa menguruskan jenazah. Amat bersesuaian dijadikan panduan semasa untuk menyembahyangkan jenazah.

【免費教育App】Panduan Solat Jenazah-APP點子

免費玩Panduan Solat Jenazah APP玩免費

免費玩Panduan Solat Jenazah App

Panduan Solat Jenazah APP LOGO

Panduan Solat Jenazah LOGO-APP點子

Panduan Solat Jenazah APP QRCode

Panduan Solat Jenazah QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-23