Peer Gynt

【免費商業App】Peer Gynt-APP點子

Peer Gynt as er ein kunst- og kulturprodusent lokalisert på Vinstra i Gudbrandsdalen.

Peer gynt as leverar kunstnariske produksjonar, opplevingar og aktivitetar med høg kvalitet, inspirert av tema frå dramaet Peer Gynt - og med naturen som ramme og medspelar.

Peer Gynt skal vera ein etterspurt samarbeidspartnar og leverandør av emosjonelle opplevingar i ein lokal, nasjonal og internasjonal marknad. Opplevingane skal utfordre menneske til sosial, politisk, moralsk og etisk refleksjon.

免費玩Peer Gynt APP玩免費

免費玩Peer Gynt App

Peer Gynt APP LOGO

Peer Gynt LOGO-APP點子

Peer Gynt APP QRCode

Peer Gynt QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2013-04-102014-09-30