Peka Djur

【免費遊戲App】Peka Djur-APP點子

*** Peka Djur är den mest kompletta pekboken med djur på svenska!. Lekande lärande med en svenskutvecklad pekbok som är kul och enkel!Välj djungel, skog eller hav för att se de olika scenarierna.Peka på ett tecknat djur som finns på samlingsbilden och ettfärgfoto visas upp samtidigt som namnet på djuret läses upp av en speakerröst. Djurbilderna framslumpas från ett stort antal bilder. Programmet är testat med barn från 2 år - fast i Apples kategorisystem går det inte välja yngre än 4 år ;-)För lite äldre barn kan man använda textfunktionen och få djurens namn utskrivna! Djurnamnet går att trycka på ochspeakerrösten läser upp de olika bokstäverna.Självklart fungerar det i både iPhone, iPad samt iPod, utan extra kostnad.Peka-serien med barnappar är speciellt utformad för barn. De är också betatestade på ett antal barn innan applikationen släppts. Det innebär att vi undvikit onödiga metaforer såsom menyer, knappar, flervalssituationer, etc. Testningen har hjälpt oss hitta rätt tryckkänslighet, tryckytor, fördröjningar, etc. Så appen är uppbyggd och anpassad till att fungera i verkligheten!Kommentera gärna programmet. Mer information finns även på http://www.romab.com/romapps/kids

【免費遊戲App】Peka Djur-APP點子

【免費遊戲App】Peka Djur-APP點子

【免費遊戲App】Peka Djur-APP點子

【免費遊戲App】Peka Djur-APP點子

【免費遊戲App】Peka Djur-APP點子

【免費遊戲App】Peka Djur-APP點子

【免費遊戲App】Peka Djur-APP點子

【免費遊戲App】Peka Djur-APP點子

【免費遊戲App】Peka Djur-APP點子

免費玩Peka Djur APP玩免費

免費玩Peka Djur App

Peka Djur APP LOGO

Peka Djur LOGO-APP點子

Peka Djur APP QRCode

Peka Djur QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
2.0.1
App下載
$1.99
2011-01-152015-06-04