Phien Am Tieng Anh ( Phat Am )

【免費教育App】Phien Am Tieng Anh ( Phat Am )-APP點子

Đa số những người học tiếng Anh ở đều gặp phải lỗi rất nghiêm trọng đó là phát âm sai. Vì vẫy chúng tôi viết phần mềm này với mong muốn giúp các bạn cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh.

Các chức năng chính như sau:

- Tìm kiếm bài học theo tên, theo danh mục.

- Lưu lịch sử, lưu các bài ưu thích, lưu các bài đã được tải tập tin âm thanh, lưu các bài đã tải video.

- Nghe âm thanh của bài, bạn có thể nghe từng đoạn bằng công cụ trên trình nghe

【免費教育App】Phien Am Tieng Anh ( Phat Am )-APP點子

- Hẹn giờ để tắt bài nghe.

- Tải âm thanh về để nghe offline

- Tải video về và nghe ofline. Chức năng này cần có bộ nhớ ngoài hoặc thẻ nhớ.

- Thảo luận cho cả ứng dụng và thảo luận cho từng bài

【免費教育App】Phien Am Tieng Anh ( Phat Am )-APP點子

- Hiển thị dịch từng câu với nội dung góc, hoặc dịch theo từng câu khi chọn một câu

- Bạn có thể dịch bằng máy (máy dịch) khi không có phần dịch của chuyên gia dịch thuật

- Dịch từ bằng việc tích hợp từ điển.

- Lưu từ mới và ôn tập lại trong quá trình dịch

【免費教育App】Phien Am Tieng Anh ( Phat Am )-APP點子

- Hiển thị các thành ngữ ở màn hình chính, giúp chúng ta học thành ngữ dễ dàng hơn.

- Khi máy của chúng ta gần hết dung lượng bộ nhớ trong, chương trình sẽ hiển thị thông báo cho chúng ta sử dụng online nhằm giải phóng bộ nhớ của chương trình.

Những người làm ứng dụng muốn có một lời với tất cả các bạn học tiếng anh. "Có công mài sắt có ngày nên kim".

Từ khóa: tieng anh, hoc tieng anh, học tiếng anh hang ngay, tieng anh hang ngay, hoc tieng anh cho nguoi viet, học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp, tieng anh giao tiep, hoc tieng anh cho nguoi viet, học tiếng anh cho người việt, từ điển tiếng anh, tu dien anh viet, tu dien viet anh, tieng anh giao tiep, tiếng anh giao tiếp .

【免費教育App】Phien Am Tieng Anh ( Phat Am )-APP點子

免費玩Phien Am Tieng Anh ( Phat Am ) APP玩免費

免費玩Phien Am Tieng Anh ( Phat Am ) App

Phien Am Tieng Anh ( Phat Am ) APP LOGO

Phien Am Tieng Anh ( Phat Am ) LOGO-APP點子

Phien Am Tieng Anh ( Phat Am ) APP QRCode

Phien Am Tieng Anh ( Phat Am ) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.5.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-23
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.5.1
App下載
免費
2014-01-062015-03-23