Phong Vân Phần II

【免費書籍App】Phong Vân Phần II-APP點子

Phong Vân Phần IIThể loại: Manhua, Martial ArtsTác giả: Mã Vĩnh ThànhNhóm dịch: ComicVnSơ lược:Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.

【免費書籍App】Phong Vân Phần II-APP點子

【免費書籍App】Phong Vân Phần II-APP點子

【免費書籍App】Phong Vân Phần II-APP點子

【免費書籍App】Phong Vân Phần II-APP點子

免費玩Phong Vân Phần II APP玩免費

免費玩Phong Vân Phần II App

Phong Vân Phần II APP LOGO

Phong Vân Phần II LOGO-APP點子

Phong Vân Phần II APP QRCode

Phong Vân Phần II QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.2
App下載
免費
2013-09-292015-06-04