PistolShooter

【免費遊戲App】PistolShooter-APP點子

Do not shoot birds cows and other poor animals or people...shoot to the target!To the “Standard target” you have 15 seconds time to shoot five bullets on the first round and seven seconds on the second round. In the “One to ten” practice you will first shoot to the number one, then number two and so on. Finally you shoot to ten.In the “Five target series” you will shoot one shot to each table. The application guides with the arrow which table will be at the turn. You have 25 seconds time to shoot on the first round and 12 seconds on the second round.If you want, you can see the latest online figure of you sighting where it is roaming.Game features:- Accelerometer-based aiming - Adjustable difficulty- Realistic weapon sound effects- Three different shooting styles: - Standard target - One to ten practice - Five target series- Sight history- Silencer- Training mode- Stored top 30 rankings- Instructions-----------------------------------------------Älä ammu lintuja, lehmiä äläkä muitakaan eläin parkoja tai ihmisiä…ammu tauluun!”Tavalliseen tauluun” sinulla on ensimmäisellä kierroksella 15 sekuntia aikaa ampua viisi patruunaa ja toisella kierroksella seitsemän sekuntia. ”Ykkösestä kymppiin” tilassa ammut ensin ykköstä, sitten kakkosta .. ja lopulta kymppiä.”Viiden taulun sarjassa” ammut kuhunkin tauluun yhden patruunan. Ohjelma opastaa nuolella mikä taulu on vuorossa. Ensimmäisellä kierroksella sinulla 25 ja toisella kierroksella 12 sekuntia aikaa ampua.Halutessasi voit nähdä taululla viimeisimmän kuvion siitä missä tähtäyksesi harhailee.Pelin ominaisuudet:- Liiketunnistemeen perustuva tähtäys- Realistiset peliäänet- Kolme erilaista ampumatapaa: - Tavallinen taulu - Ykkösestä kymppiin moodi - Viiden taulun sarja- Tähtäyshistoria- Äänen vaimennin- Harjoittelu tila- 30 parhaan tuloksen näyttö- Käyttöohjeet

【免費遊戲App】PistolShooter-APP點子

【免費遊戲App】PistolShooter-APP點子

【免費遊戲App】PistolShooter-APP點子

【免費遊戲App】PistolShooter-APP點子

免費玩PistolShooter APP玩免費

免費玩PistolShooter App

PistolShooter APP LOGO

PistolShooter LOGO-APP點子

PistolShooter APP QRCode

PistolShooter QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
$0.99
2010-10-222015-06-03