Planeta Burek

【免費休閒App】Planeta Burek-APP點子

Igra za ubijanje dosade. Zasnovana na dobrim starim nadrealistima. Epizoda planeta burek.

Pravila:

【免費休閒App】Planeta Burek-APP點子

Treba da uništite objekte koji padaju na najljepši i jedini objekat koji se vidi iz svemira. Naravno riječ je o Holideji inn. Metke ispaljujete klikajući na pucaj ili dodirujući ekran. Kretanje se vrši pomoću navigacionih dugmića. Ako duže zadržite lijevo ili desno Nele će se brže kretati, odnosno izvršiće se pomjeranje za više polja. Na zemlju ne smije pasti ni jedan objekat.

Autor: MilanSamardžić

E-mail: milan.samardzic@gmail.com

免費玩Planeta Burek APP玩免費

免費玩Planeta Burek App

Planeta Burek APP LOGO

Planeta Burek LOGO-APP點子

Planeta Burek APP QRCode

Planeta Burek QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-21