PlayEnglish

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

Với thực tế là trẻ em có thể học được rất nhiều khi chơi, mục tiêu của PlayEnglish là tạo không gian cho các em “học mà chơi, chơi mà học” trong quá trình học tập.

PlayEnglish sẽ tập trung vào việc giúp các em hình thành vốn từ vựng tiếng Anh theo các chủ đề thông dụng.

** Mỗi chủ đề sẽ bao gồm 4 game nhỏ để làm quen với từ vựng của chủ đề đó, đó là các game: flashcard, xếp hình, trí nhớ, nhanh tay.

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

- Trò chơi Flashcard cung cấp các thẻ chứa tất cả các từ vựng của chủ đề được chọn đi kèm với một hình minh họa và một âm thanh về cách đọc của từ đó.

- Trong trò chơi Xếp hình, các em được cung cấp các mảnh hình đã được cắt là từ một thẻ flashcard nào đó. Nhiệm vụ của trẻ là xếp các mảnh đó vào đúng vị trí của nó.

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

- Trò chơi Trí nhớ hiển thị 10 thẻ bài đã bị che, trong đó gồm 5 cặp thẻ giống nhau. Các em sẽ phải mở từng thẻ để tìm ra các cặp thẻ giống nhau đó. Ứng dụng sẽ đọc từ tương ứng với những thẻ đã được mở.

- Trò chơi Nhanh tay chính là trò chơi đập chuột đã được thay đổi phù hợp với việc luyện nghe từ mới. Các hình ảnh minh họa cho các từ của chủ đề đang được chọn sẽ hiển thị lần lượt tại các hang chuột. Các em cần nhanh tay bắt được hình đó để được điểm. Khi một hình nào đó được bắt, ứng dụng sẽ đọc lên từ tương ứng với hình ảnh đó. Trò chơi sẽ kết thúc sau 15 giây.

** Để ôn lại mỗi chủ đề, đồng thời các em có thể chuyển sang chủ đề mới bằng cách vượt qua được trò chơi nhiệm vụ (Mission). Một ngôi nhà cây đang trong mối đe dọa bị một trận bão nhấn chìm và các em là người bảo vệ cho ngôi nhà cây đó. Các giọt mưa sẽ lần lượt xuất hiện, mang theo một hình ảnh bất kỳ nằm trong chủ đề đang được chọn và bốn đáp án. Các em sẽ chọn đáp án có từ tương ứng với hình ảnh trong giọt mưa sẽ làm giọt mưa biến mất, nếu không giọt mưa sẽ rơi xuống làm nước dâng lên. Đáp án đúng được chọn lần thứ nhất sẽ được 15 điểm, lần thứ hai sẽ được 10 điểm, lần thứ ba sẽ được 5 điểm, từ lần thứ tư trở đi sẽ không được điểm. Trò chơi sẽ kết thúc sau 60 giây hoặc ngôi nhà bị ngập. Nếu các em bảo vệ thành công ngôi nhà (nước không dâng ngập ngôi nhà) và có 200 điểm trở lên thì nhiệm vụ đó hoàn thành. Lúc này một chủ đề mới sẽ được mở ra để các em tiếp tục khám phá.

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

【免費教育App】PlayEnglish-APP點子

免費玩PlayEnglish APP玩免費

免費玩PlayEnglish App

PlayEnglish APP LOGO

PlayEnglish LOGO-APP點子

PlayEnglish APP QRCode

PlayEnglish QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11