Politikontroller

【免費旅遊App】Politikontroller-APP點子

Få GRATIS varsling av politikontroller og bli en tryggere sjåfør med politikontroller.no sine systemer!

Våre undersøkelser viser at 89 % av trafikantene mener at de kjører roligere når de får jevnlig varsling (påminnelser) om politikontroller. Mange syns det er enkelt å glemme at de faktisk bryter fartsgrensen.

Politikontroller.no tilbyr den beste varslingen av politikontroller i markedet med apper til iOS, Android og Windows phone. På toppen av det hele tilbyr vi varsling via SMS. Dette gjør politikontroller.no til Norges største aktør i kontrollvarslingsbransjen!

Vi tilbyr all grunnleggende funksjon gratis, men det er også mulig å betale en bitte liten sum for å få et hav av nyttige tilleggsfunksjoner. Appen fungerer fint uten dette. Så du har ingen ting å tape ved å laste den ned!

Dette tilbyr politikontroller.no:

【免費旅遊App】Politikontroller-APP點子

•Gratis-systemer

•Kommune- og fylkesbasert varsling

•GPS-varsling

•Type-basert varsling

•Høykomprimert data

•Aktiv varsling

•Du blir en del av Norges mest omfattende varslingssystem

Kommune- og fylkesbasert varsling

【免費旅遊App】Politikontroller-APP點子

Du får mulighet til å motta kontroller basert på de kommunene eller fylkene du måtte ønske å motta kontroller fra.

GPS-varsling

Denne funksjonen lar deg motta varsling når du kjører inn mot en kontroll.

Type-basert varsling

Bestem hvilke varsler du ønsker å motta. Du kan for eksempel velge å bare motta varsler om fartskontroller, men ikke andre typer.

Høykomprimert data

【免費旅遊App】Politikontroller-APP點子

Vi har laget et utrolig effektivt system som kjør at du kommer unna best mulig. Du kan få 2100 kontroller per MB! Da sier det seg selv at du ikke vil merke det på mobilregningen i det hele tatt enten du har inkluderte MB eller ikke.

Aktiv varsling

Vi har mange personer som sitter døgnet rundt og går gjennom hver eneste kontroll. Dette gjør at vi får filtrert ut spam, reklame og andre ting som ikke hører hjemme. I tillegg øker vi kvaliteten på kontrollene som blir meldt inn.

Vi fraskriver oss alt ansvar for hendelser som oppstår ved bruk av våre systemer.

Les mer på politikontroller.no!

【免費旅遊App】Politikontroller-APP點子

- velg gps posisjon

【免費旅遊App】Politikontroller-APP點子

免費玩Politikontroller APP玩免費

免費玩Politikontroller App

Politikontroller APP LOGO

Politikontroller LOGO-APP點子

Politikontroller APP QRCode

Politikontroller QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
5.0.0.0
App下載
免費
2014-08-222014-10-02