PortosDicty Deu-Slo - FREE

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

The PortosDicty German Slovene and Slovene German dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages.

Main features:

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

#1 – This Portos edition includes two extensive dictionaries: German to Slovenian dictionary (129.000 words), Slovenian-German dictionary (145.000 words)

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

#2 - search active during typing

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

#3 - Last searched dictionary and phrasebook words accessible for later usage

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

#4 - reverse dictionary button in dictionary and in phrases

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

#5 – scrolling up and down through selected dictionary

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

#6 – works completely offline

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

#7 - 530 useful phrases

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

#8 - native speaker audio for all phrases

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

#9 - offline PDF brochures for some sections

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

#10 - online connection possible to official slovenian tourist web page

--------

Nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar PortosDicty omogoča učinkovit in uporabniku prijazen način za iskanje nemških besed iz slovenskega jezika in obratno.

Glavne funkcionalnosti:

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

#1 – Ta Portos zbirka obsega dva obsežna slovarja: nemško-slovenski slovar (129.000 besed), slovensko-nemški slovar (145.000 besed)

【免費旅遊App】PortosDicty Deu-Slo - FREE-APP點子

#2 – iskanje v slovarju je aktivno sproti med tipkanjem iskane besede

#3 – zadnje najdene besede so na voljo za kasnejšo uporabo

#4 – gumb za hitro spremembo slovarja in liste fraz v drugo smer

#5 – premikanje navzgor in navzdol po izbranem slovarju s pomočjo kurzorja

#6 - slovar deluje povsem brez spletne povezave

#7 - 530 uporabnih fraz

#8 - dodani zvočni posnetki govorcev jezika v fraze

#9 - lokalno dostopne PDF brošure

#10 - možnost direktne povezave iz slovarja na spletno stran www.slovenia.info

------

Keywords: Portos, PortosDicty, slovenian, slovene, dictionary, nemško, slovenski, translate, slowenisch, deutsch, german, deu, übersetze, slo

免費玩PortosDicty Deu-Slo - FREE APP玩免費

免費玩PortosDicty Deu-Slo - FREE App

PortosDicty Deu-Slo - FREE APP LOGO

PortosDicty Deu-Slo - FREE LOGO-APP點子

PortosDicty Deu-Slo - FREE APP QRCode

PortosDicty Deu-Slo - FREE QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11