PortosDicty Dutch Croatian

【免費旅遊App】PortosDicty Dutch Croatian-APP點子

This app features a list of 510 useful Croatian phrases with native speaker recorded audio from 14 different categories. This is a great app for tourists or those who travel to Croatia for different purposes as well as those who would simply like to learn the language.

Main app functions:

【免費旅遊App】PortosDicty Dutch Croatian-APP點子

•most essential words and phrases from 14 categories, each with native speaker audio,

【免費旅遊App】PortosDicty Dutch Croatian-APP點子

•a list of all recently searched words and phrases,

【免費旅遊App】PortosDicty Dutch Croatian-APP點子

•all words and audio files are stored into the device and accessible offline without expensive roaming fees (even on an airplane).

----------

Ova aplikacija uključuje listu od 510 korisnih hrvatskih fraza i riječi sa zvučnim snimcima izvornih govornika jezika iz 14 različitih kategorija. To je super app za sve one koji putuju u inostranstvo za različite namjene, kao i za one koji bi jednostavno željeli naučiti hrvatski ili češki jezik.

Glavne funkcije aplikacije:

【免費旅遊App】PortosDicty Dutch Croatian-APP點子

• Najbitnije riječi i fraze, od kojih svaka ima zvuk od izvornog govornika,

【免費旅遊App】PortosDicty Dutch Croatian-APP點子

• popis svih riječi i fraza koje ste nedavno tražili,

【免費旅遊App】PortosDicty Dutch Croatian-APP點子

• sve riječi i zvuk su snimljeni na samoj napravi i tako dostupni offline bez skupih roaming pristojba (čak i na avionu).

----------

keywords: Nederlands, portos, Kroatisch, tourist, translate, riječnik, woordenboek, travel, Kroatië, reizen, Croatia

【免費旅遊App】PortosDicty Dutch Croatian-APP點子

【免費旅遊App】PortosDicty Dutch Croatian-APP點子

【免費旅遊App】PortosDicty Dutch Croatian-APP點子

【免費旅遊App】PortosDicty Dutch Croatian-APP點子

免費玩PortosDicty Dutch Croatian APP玩免費

免費玩PortosDicty Dutch Croatian App

PortosDicty Dutch Croatian APP LOGO

PortosDicty Dutch Croatian LOGO-APP點子

PortosDicty Dutch Croatian APP QRCode

PortosDicty Dutch Croatian QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
EUR$1.66
1970-01-012015-03-11