PortosDicty Eng-Slo

【免費旅遊App】PortosDicty Eng-Slo-APP點子

The PortosDicty English Slovenian and Slovenian English dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages.

Main features:

#1 – This Portos edition includes two extensive dictionaries: English to Slovene dictionary (99.000 words), Slovene to English dictionary (91.000 words)

【免費旅遊App】PortosDicty Eng-Slo-APP點子

#2 - dictionary search active during typing

#3 - wildcard search possibility (? is any character, * any number of characters)

【免費旅遊App】PortosDicty Eng-Slo-APP點子

#4 - last searched words accessible for later usage

#5 - reverse dictionary and phrasebook button

【免費旅遊App】PortosDicty Eng-Slo-APP點子

#6 – scrolling up and down through selected dictionary

#7 – dictionary works completely offline

【免費旅遊App】PortosDicty Eng-Slo-APP點子

#8 - includes most useful english-slovenian phrases

#9 - native speaker audio for all phrases (Slovene and English)

【免費旅遊App】PortosDicty Eng-Slo-APP點子

#10 - offline PDF brochures for some phrases sections

#11 - online connection possible to official slovenian tourist web page

--------

Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar PortosDicty omogoča učinovit in uporabniku prijazen način za iskanje angleških besed iz slovenskega jezika in obratno.

Glavne funkcionalnosti:

【免費旅遊App】PortosDicty Eng-Slo-APP點子

#1 – Ta izdaja slovarja Portos obsega dva obsežna slovarja: angleško-slovenski sloavr (99.000 besed), slovensko-angleški slovar (91.000 besed)

#2 – iskanje je aktivno sproti med tipkanjem iskane besede

【免費旅遊App】PortosDicty Eng-Slo-APP點子

#3 – iskanje besed s poljubnimi znaki (? Je katerikoli znak, * je eden ali več poljubnih znakov)

#4 – zadnje najdene besede so na voljo za kasnejšo uporabo

【免費旅遊App】PortosDicty Eng-Slo-APP點子

#5 – gumb za hitro spremembo slovarja v obratnega

#6 – premikanje navzgor in navzdol po izbranem slovarju s pomočjo kurzorja

【免費旅遊App】PortosDicty Eng-Slo-APP點子

#7 – deluje povsem brez spletne povezave

#8 - vključuje uporabne slovensko-angleške fraze

【免費旅遊App】PortosDicty Eng-Slo-APP點子

#9 - dodani zvočni posnetki slovenskih in angleških govorcev jezika v frazah

#10 - lokalno dostopne PDF brošure

#11 - možnost direktne povezave iz slovarja na spletno stran www.slovenia.info

keywords:PortosDicty, Portos, slovene, angleško, slovenski, slovensko, angleški, slovar, translate, eng, slo, translator, prevajanje

免費玩PortosDicty Eng-Slo APP玩免費

免費玩PortosDicty Eng-Slo App

PortosDicty Eng-Slo APP LOGO

PortosDicty Eng-Slo LOGO-APP點子

PortosDicty Eng-Slo APP QRCode

PortosDicty Eng-Slo QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
EUR$3.0
1970-01-012015-03-11