PortosDicty English Slovenian

【免費旅遊App】PortosDicty English Slovenian-APP點子

The PortosDicty English Slovenian phrasebook app features a list of 540 useful Slovenian phrases with native speaker recorded audio from 15 different categories. Portos is a great app for all those who travel to Slovenia for different purposes as well as those who would simply like to learn the language.

Main app functions of the PortosDicty English Slovenian phrasebook:

【免費旅遊App】PortosDicty English Slovenian-APP點子

• most essential words and phrases, each with native speaker audio,

【免費旅遊App】PortosDicty English Slovenian-APP點子

• a list of all recently searched words and phrases,

【免費旅遊App】PortosDicty English Slovenian-APP點子

• relevant PDF brochures of Slovenia accessible through related categories,

【免費旅遊App】PortosDicty English Slovenian-APP點子

• all words, audio and PDFs are downloaded to the device and accessible offline without expensive roaming fees (even on an airplane),

【免費旅遊App】PortosDicty English Slovenian-APP點子

• online connection option for further information on Slovenia and travel arrangements.

--------------------------

Aplikacija PortosDicty vsebuje seznam 540 uporabnih slovenskih fraz iz 15 različnih kategorij.

Glavne značilnosti aplikacije PortosDicty:

【免費旅遊App】PortosDicty English Slovenian-APP點子

• najpogostejše fraze jezika z zvočnimi posnetki slovenskega govorca,

【免費旅遊App】PortosDicty English Slovenian-APP點子

• seznam nazadnje iskanih besed in fraz,

【免費旅遊App】PortosDicty English Slovenian-APP點子

• tematske brošure o Sloveniji,

• vsa vsebina je dostopna brez povezave v splet,

• možnost pridobivanja ključnih podatkov o Sloveniji in podatkov za načrtovanje potovanja preko spletne povezave.

--------------------

keywords: PortosDicty, Portos, phrase, list, Slovene, travel, guide, angleško, fraze, translate, slovar, dictionary, travel to Slovenia, prevajaj, prevajanje, seznam fraz, phrasebook, book, audio, sound

免費玩PortosDicty English Slovenian APP玩免費

免費玩PortosDicty English Slovenian App

PortosDicty English Slovenian APP LOGO

PortosDicty English Slovenian LOGO-APP點子

PortosDicty English Slovenian APP QRCode

PortosDicty English Slovenian QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
EUR$2.3
1970-01-012015-04-20