PortosDicty Esp-Slo - FREE

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

The PortosDicty Spanish Slovene and Slovene Spanish dictionaries enable a very efficient and user friendly way for translating words between the two languages.

Main features:

#1 – This Portos edition includes two extensive dictionaries: Spanish to Slovenian dictionary (59.000 words), Slovenian to Spanish dictionary (65.000 words)

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

#2 - dictionary search active during typing

#3 - wildcard search possibility (? is any character, * any number of characters)

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

#4 - last searched words accessible for later usage

#5 - reverse dictionary and phrasebook button

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

#6 – scrolling up and down through selected dictionary

#7 – dictionary works completely offline

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

#8 - includes most useful english-slovenian phrases

#9 - native speaker audio for all phrases

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

#10 - offline PDF brochures for some phrases sections

#11 - online connection possible to official slovenian tourist web page

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

--------

Špansko-slovenski in slovensko-španski slovar PortosDicty omogoča učinovit in uporabniku prijazen način za iskanje španskih besed iz slovenskega jezika in obratno.

Glavne funkcionalnosti:

#1 – Ta portos zbirka obsega dva obsežna slovarja: špansko-slovenski slovar (59.000 besed), slovensko-španski slovar (65.000 besed)

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

#2 – iskanje je aktivno sproti med tipkanjem iskane besede

#3 – iskanje besed s poljubnimi znaki (? Je katerikoli znak, * je eden ali več poljubnih znakov)

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

#4 – zadnje najdene besede so na voljo za kasnejšo uporabo

#5 – gumb za hitro spremembo slovarja v obratnega

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

#6 – premikanje navzgor in navzdol po izbranem slovarju s pomočjo kurzorja

#7 – deluje povsem brez spletne povezave

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

#8 - vključuje uporabne slovensko-angleške fraze

#9 - dodani zvočni posnetki slovenskih govorcev jezika v frazah

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

#10 - lokalno dostopne PDF brošure

#11 - možnost direktne povezave iz slovarja na spletno stran www.slovenia.info

------------

Keywords: Portos, PortosDicty, slovenian, dictionary, špansko, slovenski, translate, eslovenia, traductor, spanish, esp, traducir, slo

【免費旅遊App】PortosDicty Esp-Slo - FREE-APP點子

免費玩PortosDicty Esp-Slo - FREE APP玩免費

免費玩PortosDicty Esp-Slo - FREE App

PortosDicty Esp-Slo - FREE APP LOGO

PortosDicty Esp-Slo - FREE LOGO-APP點子

PortosDicty Esp-Slo - FREE APP QRCode

PortosDicty Esp-Slo - FREE QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11